Artsta:

Celtic Spirit Celtic Spirit
Celtic, Celtic/ British Isles, Celtic/British Isles, Folk, New Age, Scottish Folk, World Multi-disciplinary band composed of session musicians, mostly covering songs and traditional Gaelic and Celtic tunes.

Read more about Celtic Spirit on Last.fm.
Osoby, które do mnie pasują


 

Niestety nie ma użytkowników, którzy lubią "Celtic Spirit"

Dowiedz się, jaką muzykę lubią te kobiety!

Na razie żaden użytkownik ze zdjęciem nie odpowiedział jeszcze na to pytanie